Hva er en IP-adresse? Introduksjon for nybegynnere

Et begrep mange har hørt om er IP-adresser. Disse strengene med ulike tall og punkter kan virke gammeldags, men er helt essensielle for hvordan internettet fungerer i praksis. Vi skal derfor se nærmere på hva en IP-adresse er for noe, og hvordan disse fungerer.

For det er nettopp det en IP-adresse er – en streng med tall og punktum. Et eksempel på en IP-adresse vil være 192.168.2.35, men hva er hensikten med disse tallene? For at dette skal gi mening, må vi se nærmere på hvordan internettet henger sammen. Internett som vi kjenner det i dag er nemlig millioner av ulike enheter sydd sammen ved hjelp av ulike servere. Hver enhet på dette nettverket har en IP-adresse slik at andre enheter kan identifisere den. Om du skal starte din egen nettside, er det nyttig å vite hvordan internettet og nettverket henger sammen.

Derfor kan vi si at en IP-adresse i praksis fungerer for enheter på samme måte som et fødselsnummer fungerer for oss mennesker. Hver enhet har en unik IP-adresse som består av tall fra 0 til 255. Dette betyr at du kan få en IP-adresse fra 0.0.0.0 til 255.255.255.255, men dette er bare ytterpunktene. 

Hva er hensikten med IP-adresser?

Alle nettverk av datamaskiner har et behov for å kunne identifisere de ulike enhetene som finnes på nettverket. Dette gjelder både for ditt lokale hjemmenettverk, og internett for forøvrig. Her kommer IP-adresser inn som identifikatoren som ulike enheter bruker for å avklare hvilken enhet de kommuniserer med, og hvor denne befinner seg hen. Når du går inn på en nettside, vil du alltid legge igjen et digitalt spor i form av IP-adressen din.

IP-adresser bistår derfor ulike maskiner med å identifisere ulike enheter på et nettverk, inkludert datamaskiner, routere, Bluetooth enheter, printere og annen hardware. Ved å utveksle IP-adresser kan enhetene kommunisere med hverandre og utveksle den nødvendige informasjonen som gjør at internett fungerer som det skal. 

Hvordan fungerer IP-adresser i praksis?

De fleste av oss har opplevd problemer med tilkobling hos datamaskinen, og spesielt feil i forbindelse med nettverkstilkobling er frustrerende. Hva er det egentlig som skjer her? For å gjøre dette mer forståelig, er det viktig å vite hvordan IP-adresser fungerer i praksis. På denne måten kan man enklere kan feilsøke enheten sin. 

IP (eller Internett protokoller som det egentlig står for) fungerer på lik linje med andre protokoller. De oppretter et felles språk og retningslinjer som gjør det mulig for ulike enheter å utveksle den nødvendige informasjonen på nettverket. Vi skal derfor se nærmere på de tre trinnene som skjer når du forsøker å motta eller sende data på internett. 

  1. Det første som skjer er at enheten din kobler seg til internettet. Dette skjer gjerne gjennom internett leverandøren din hjemme, eller gjennom bedriftsnettet dersom du er på arbeidsplassen. 
  2. Internettleverandøren for det aktuelle nettverket vil deretter tildele enheten din en IP-adresse slik at den er mulig å identifisere som en egen enhet. Når du forsøker å åpne en nettside eller se på en video, vil denne informasjonen derfor sendes til din internettleverandør, som deretter ved hjelp av din IP-adresse sender dataene til riktig enhet. 
  3. Imidlertid er ikke IP-adressen din noe som er hugget i stein. Den kan nemlig endre seg ved en rekke ulike anledninger. Blant annet vil den endre seg dersom du restarter routeren din, kontrakter internettleverandøren og ber om ny IP, eller om du aktiverer en VPN løsning. 

Denne prosessen starter på nytt hver gang du kobler deg til et nytt nettverk, noe som betyr at du får tildelt en ny IP-adresse for hvert nettverk du kobler deg til. 

Ulike typer IP-adresser

Alle bedrifter og personer som har tilgang til internett, vil bli tildelt en forbruker IP-adresse som kan deles inn i to ulike grupper: Private IP-adresser og Offentlige IP-adresser. Hvilken du blir tildelt avhenger av hvor nettverket befinner seg. Vi skal derfor se nærmere på hvilke typer IP-adresser som finnes, og hvordan disse fungerer forskjellig fra hverandre. 

Privat IP-adresse – En Privat IP-adresse er den individuelle IP-adressen de ulike enhetene internt på nettverket ditt har. Eksempelvis vil hver enhet på hjemmenettverket ditt (printere, TV-er, høyttalere, robotstøvsuger, smarttelefon osv) ha sin egen IP-adresse for å identifisere dem på nettverket. 

Offentlig IP-adresse – Dette er IP-adressen som internett leverandøren benytter for nettverket ditt utenfor det interne nettverket. Denne er ikke tildelt individuelle enheter på nettverket, men henviser til hele nettverket. Dette har til hensikt å sørge for at enheter utenfor nettverket ditt skal kunne identifisere nettverket du sender forespørsler fra. Denne kategorien er igjen inndelt i to ulike IP-adresser: statisk og dynamisk. 

Dynamisk IP-adresse – Dette er IP-adresser som skiftes ut på en regelmessig basis. Dette er nemlig adressen som internettleverandøren din tildeler kundene sine. Hver internettleverandør kjøper et stort parti IP-adresser og fordeler disse på kundene sine. Etter en periode vil disse omdeles slik at det blir vanskeligere for hackere og uvedkommende å spore individuelle enheter på nettverket til internettleverandøren. 

Statiske IP-adresser – I motsetning til dynamiske IP-adresser, er statiske IP-adresser noe som ikke skiftes ut. Det er sjeldent dette brukes for private nettverk og virksomheter, men det er noen få unntak. Dette gjelder blant annet servere som skal oppbevare noe permanent som e-postkontoer og nettsider. Disse har statiske IP-adresser slik at man finner frem til den samme nettsiden hver gang man slår inn en IP-adresse. 

Hvordan finner jeg IP-adressen min?

I dag finnes det en rekke ulike verktøy som kan vise deg IP-adressen din dersom du ønsker å finne ut av dette. Blant annet vil de fleste VPN aktører automatisk vise deg IP-adressen din, og evt den de har tildelt deg gjennom løsningen sin. Ønsker du derimot å finne IP-adressen din uten å måtte kjøpe en VPN, så kan det enkleste ofte bare være å gå inn i nettleseren og søke på: “Hva er IP-adressen min”. 

Da vil gjerne nettsider som IP location og whatismyipaddress.com dukke opp. Disse nettsidene kan finne frem til IP-adressen din ettersom enheten din har sendt en forespørsel om informasjon da den forsøkte å koble seg til den aktuelle nettsiden. Slik finner du raskt frem til IP-adresse din.

Finn private IP-adresser

Ønsker du derimot å finne frem til den private IP-adressen til en bestemt enhet må du gjøre dette på den aktuelle enheten. Her finnes det noen ulike tilnærminger som du finner mer om nedenfor, basert på enheten det er snakk om:

  • Hvis du bruker Windows kan du åpne Windows Search og skrive inn CMD. Dette vil bringe opp Command prompt. Skriv inn “ipconfig” og IP-adressen din vil komme frem i teksten som dukker opp. 
  • Om du bruker Mac kan du finne IP-adressen ved å gå til System preferences og velge Network. 
  • iPhone finner du denne informasjonen ved å åpne settings, velge Wi-Fi og deretter trykke på (i) ved siden av det aktive nettverket. Du finner IP-adressen i DHCP fansen som da dukker opp. 

Oppsummering

IP-adresser er helt essensielt for hvordan internett fungerer i praksis, og er et viktig virkemiddel for hvordan ulike enheter kommuniserer med hverandre. Dette inkluderer alt fra statlige servere og tjenester til mobiltelefoner og nettbrett som skal ha tilgang til Netflix. For å gi en grunnleggende introduksjon til hvordan IP-adresser fungerer har vi sett nærmere på noen ulike typer IP-adresse, hvordan disse fordeles på private og offentlige adresser, og sist, men ikke minst hvorfor disse er så viktige. Om du har tenkt å starte nettbutikk, eller etablere deg på internett på andre måter, vil kunnskap om IP-adresser være nyttig for videre drift.  

Om Mats

Mats er utdannet interaksjonsdesigner og har erfaring som gründer, noe som vil si at han ikke bare er kresen når det kommer til design og brukervennlighet, men også effektivitet. Målet til Mats er derfor å klare å finne de løsningene som har gode muligheter for sømløse brukeropplevelser uten at de blir kronglete å jobbe med.