Hva er en nettside? En introduksjon for nybegynnere

Stiller vi spørsmålet “Hva er en nettside?”, vil nok de fleste si at det er noe man finner på internett. Dette er forsåvidt riktig, men en nettside er langt mer enn bare det man ser ved å taste inn en URL adresse. Et nettsted er nemlig en samling av ulike nettsider som bygges opp av HTMl, XHTML, AMP HTML og en rekke ulike elementer.

I tillegg finner man servere, applikasjoner, kode og utrolig mye mer. Imidlertid er dette noe som skjuler seg i bakgrunnen av en nettside, noe som gjør at de færreste brukere egentlig tenker over mye arbeid som ligger bak en god nettside. Vi har derfor laget denne guiden som tar deg litt mer i dybden på hva en nettside egentlig er for noe. 

Hva er en nettside?

Selv om en nettside består av det vi finner ved å taste inn en adresse i søkefeltet på nettleseren vår, så er det enormt mye som skjer i bakgrunnen av en slik hendelse. Faktisk består en nettside av HTML, CSS, JavaScript, XHR, JSON, PDF, CSV, bilder, skrift, XHTML og ulike utvidelser, men om disse skulle vært synlige for brukerne ville det vært et salig kaos av tall, bokser og utrolig lange remser med kode. 

Det som faktisk skjer når vi taster inn et domenenavn i nettleseren vår er at bruker agenten (nettleseren) leser koden og fremstiller det visuelle som den koden oppretter. For deg som bruker nettsiden vil det derfor fremstå som en brukervennlig nettside med logisk struktur av overskrifter, bilder og innhold. 

Den første nettsiden på internett ble publisert 13. november 1990 av Tim Berners-Lee. Siden den gang har det utviklet seg milliarder av nettsider i alle typer og fasonger, og i denne artikkelen skal vi derfor se nærmere på hva som gjør nettopp dette mulig.

Hva er strukturen til en nettside?

Som utgangspunkt består en nettside av strukturert tekst der andre elementer som bilde og video kan integreres. Det mest elementære ved en nettside er at de inneholder en hyperlenke som referer til andre nettsider. Hver av disse nettsidene har minst én URL adresse som det er mulig å oppsøke dersom man benytter seg av en nettleser slik som Chrome, Firefox, Edge og Safari. 

Innholdet på en nettside kan være dynamisk eller statisk, noe som påvirker hvordan det oppdateres hver gang man oppsøker nettsiden. En dynamisk nettside vil regenereres hver gang den hentes opp basert på resultatet av forespørselen. En statisk nettside på sin side vil ha det samme statiske inneholder hver gang det sendes en forespørsel til serveren. 

Videre finnes det flere ulike muligheter for å laste inn en nettside. Det vanligste er at man henter den ned fra internett, men nettsider kan også ligge lagret lokalt på en harddisk, så lenge denne er knyttet til et nettverk av maskiner. Det mange blander med en nettside er det vi gjerne omtaler som en hjemmeside. Dette skyldes at en hjemmeside består av flere nettsider slik vi har illustrert nedenfor. 

Taster du deg inn på nettsidelab.no så vil du komme til vår hjemmeside. Imidlertid består denne av flere nettsider som du vil finne dersom du klikker deg rundt på siden. Eksmpler på dette er nettsidelab.no/lage-nettside/ og nettsidelab.no/starte-nettbutikk/. Begge disse er nettsider som er knyttet sammen ved hjelp av et felles domene, og dermed utgjør del av hjemmesiden vår. 

Hva er en nettside bygget opp av?

Det mest primitive tilfellet av en nettside kan bestå av så lite som én HTML fil som ligger knyttet til et domene på nett. Dette kan være en helt hvit side som har et enkelt ord, eller setning plassert på siden i ren tekst. På denne måten kan du strengt tatt bygge opp en nettside uten noe annet enn tekst, men dette vil sjeldent gi en brukervennlig opplevelse. 

De fleste nettsider er derfor bygget opp av en katalog med ulike elementer som danner det visuelle utgangspunktet for nettsiden din. Her vil HTML sørge for hvordan det er strukturert og hvilken tekst som dukker opp hvor, mens CSS og JavaScript står for utformingen av det visuelle aspektet av nettsiden din. I tillegg vil det være behov for servere, domene og programvare for å laste opp koden din. 

Den korteste nettsiden du kan lage vil være <p>.</p> resultatet av dette ville vært en svart prikk på en hvit nettside knyttet til et domene. Lite brukervennlig, men det vil i teorien utgjøre en nettside. De fleste utviklere vil derfor bruke en rekke ulike elementer som til sammen utgjør det forbrukere i dag anser som en nettside. Her vil design, funksjonalitet og innhold knyttes sammen i en strukturert kode. På denne måten vil du få opp en brukervennlig nettsiden år du taster inn en URL, ikke bare en vegg av tekst. 

Vi kan dermed oppsummere komponentene av en nettside med følgende liste:

 • Hjemmeside
 • Kategoriside
 • Tjeneste, produkt, bloggside
 • Innholdet på nettsiden
 • Server for nettstedet
 • Design av nettsiden
 • HTML, CSS, JS, bilder, skriftfiler og kode

Hva er formålet med HTML, CSS og JS?

Nå har vi slengt rundt oss med noen forkortelser en stund, men ikke forklart hva formålet med disse på et nettsted egentlig er for noe. Ettersom de fleste nettsider i dag består av en teknologisk miks av HTML, CSS og JS, kan det være greit å vite hva disse egentlig innebærer teknisk. Hvordan disse plasseres i koden kan variere basert på den som har skrevet koden, men funksjonaliteten vil stort sett være den samme. 

JavaScript (JS) kan gjerne plasseres direkte i en HTML beskrivelse slik at Script-taggen fra HTML kan benyttes til formålet for funksjonalitet. Videre vil disse implementeres med HTML og CSS for å danne rammeverket for nettsiden. Ved å kombinere alle tre vil JS beskrive funksjonaliteten, HTML avgjøre innholdet og CSS utseende av innholdet. På denne måten kan man enkelt separere de ulike partene og dermed gjøre tilpasninger til nettsiden underveis dersom man ønsker å endre på noe. 

Nedenfor har vi sett nærmere på hvordan de tre ulike elementene fungerer individuelt, samt hva hensikten med dem på en nettside er. 

 • HTML: HTML benyttes bare for å beholde innholdet slik det skal vises. Her benyttes ulike HTML tagger for å beskrive hvordan type innhold det er snakk om. Dette kan eksempelvis være paragraf, overskrift, bilder og tilsvarende – noe som gjør det mulig for en datamaskin å forstå hva de ser på. 
 • CSS: Videre har vi det visuelle elementet som blir avgjort ved hjelp av CSS filer. Det er disse filene en nettleser benytter for å avgjøre hvordan HTML innholdet skal fremstilles i nettleseren din. Skulle man fjernes all CSS fra en nettside ville brukeren kun funnet en lang remse med tekst når de taster deg inn på et nettsted. CSS filer benyttes blant annet for å implementere et responsivt design, noe som er et viktig element når nettsiden skal kunne benyttes på flere ulike enheter samtidig. 
 • JavaScript: Det siste elementet er atferd og her er det JavaScript som kommer inn i bildet. Dette er en separat kode som gjerne er oppgitt etter HTML i koden, men samtidig er integrert i kjernekoden gjennom ulike ‘tags’. På denne måten vil nettleseren vite hvilke scripts som skal leses inn etterhvert som den laster inn en nettside for brukeren. 

Kombinasjonen av disse tre elementene er det vi anser som en nettside i dag. Av de tre er det kun HTML du MÅ ha, men skal du lage et brukervennlig nettsted vil det være elementært at man kombinerer alle tre. 

Hvordan lage en nettside?

Skal du lage en ny nettside vil dette oftest være skrevet på HTML for å sikre at alle nettlesere har muligheten til å laste ned innholdet. Du vil dermed skrive innholdet ved hjelp av ulike HTML tags, så vil det visuelle bli produsert gjennom CSS filer. Dette har for lengst blitt standarden for hvordan man lager en nettside på grunn av hvor enkelt det er å legge opp strukturen mellom CSS og HTML. 

Skal du lage en mer komplisert nettside vil dette gjerne være ved at man bruker HTML-kildeteksten sammen et serverside script. Da kommer programmeringsspråk som PHP, Perl, Python, Ruby og VCScript inn i bilde. Mange benytter også Java på grunn av muligheten dette gir til å integrere databaser underveis. 

Til slutt vil man integrere funksjonaliteter for brukerne ved hjelp av Javascript som integreres i koden. De forskjellige programmene man kan skrive kode i vil deretter lage et script som fungerer utgående til nettleseren. Dette sendes ved hjelp av HTML-tekst til nettleseren brukeren benytter seg av. Her får nettleseren instruksjoner om hvordan en nettside skal gjengis på skjermen til brukeren. 

Du kan riktignok hoste en nettside på din egen maskin ved å koble den til internett, men de fleste vil laste opp koden på en webserver hos et datasenter. Dette er enheter som leier ut datakraft med det formålet at man raskt og enkelt kan laste opp ny kode og opprette en nettside. 

Hva er formålet med en nettside?

Det finnes utallige bruksområder for en nettside og like mange formål. De fleste bedrifter vil opprette en nettside for prestasjon av virksomheten sin, mens andre kan bruke de som en virtuell tilstedeværelse av nettbutikker, utsalgssteder og lignende. Vi har derfor hentet opp en liste av noen ulike formål og typer nettside du kan finne på nett i dag:

 • Informative nettsider som har til hensikt å presentere så mye informasjon som mulig på en organisert måte. Her kan det trekkes frem eksempler på Wikipedia, Wikibooks og norske SNL som eksempler. Denne typen side består gjerne av flere millioner nettsider som alle omhandler et eget emne. 
 • Nyhetssider fungerer som et tilsvar til tradisjonelle aviser på nett. Hensikten med slike nettsider er gjerne at det løpende skal publiseres nytt innhold, men det eksisterende innholdet trenger ikke være like organisert som på informative oppslagsverk. Et eksempel på dette er hvordan VG.no har en enklere struktur enn Wikipedia. 
 • Nettbutikker er en annen type nettside som det dukker opp stadig flere av. Dette er nettsider som har til hensikt å selge noe på nett og promoterer ulike produkter til besøkende. Disse sidene har ofte en nøye planlagt visuell profil og lite krevende innhold slik at kundene raskt finner frem til det produktet de ønsker å kjøpe. 
 • Landingssider er et godt eksempel på statisk innhold som kun har til hensikt å presentere et bestemt budskap eller produkt. Denne typen nettside har nok de fleste av oss vært borti når de skal laste ned noe på nett eller melde seg på et nyhetsbrev. 

Hvorfor er SEO viktig for en nettside?

Noe som gjerne dukker opp når man snakker om nettsider og synlighet er søkemotoroptimalisering eller SEO. Dette henger tett sammen med hvordan man kan oppnå organisk trafikk gjennom søkemotorer som Google og Bing. Grunnen til at dette er høyst relevant når man skriver koden er at de fleste crawlers slik som GoogleBot benytter seg av sourcecode når de kartlegger nettsider.

Dette betyr at Google går inn i koden på nettsiden din og bruker denne til å avgjøre hvordan innhold som finnes på siden din. Da er det viktig at det er en struktur og språk som GoogleBot forstår slik at den kan kategorisere det riktig. På denne måten vil nettsiden din bli puttet i riktig søkeresultat og man kan dermed få bedre resultater på trafikken sin. 

Oppsummering

Selv om de fleste kan forklare hva en nettside er av prinsipp, så vil det være mange elementer bak en nettside som de fleste ikke er så kjent med. Her kommer spesielt HTML, CSS og JavaScript inn som tre av de viktigste byggeblokkene for hvordan man lager en nettside. Vi har derfor sett litt nærmere på hvordan disse henger sammen, samt hva du bør vite om funksjonaliteten til de forskjellige. Kunnskap og erfaring på området kan også påvirke totalprisen på nettsiden du lager.

Vi har også sett nærmere på hvordan du lager en nettside ved hjelp av de ulike kodespråkene, før vi har sett på hvorfor det er så viktig at man bruker riktig kode til nettsiden sin. Dette handler primært om hvordan en nettleser vil gjengi nettsiden til sluttbrukerne og kan derfor være forskjellen på suksess og katastrofe. 

3 av 3
flag Mest populær
Wix
Webnode
Squarespace
Prøv Wix Prøv Webnode Prøv Squarespace
Pris fra Gratis Gratis $16
Nettbutikkløsning Ja Ja Ja
Brukervennlighet
star icon star icon star icon star icon star icon

4.9/5

star icon star icon star icon star icon star icon

4.7/5

star icon star icon star icon star icon star icon

4.5/5

Designmuligheter
star icon star icon star icon star icon star icon

4.6/5

star icon star icon star icon star icon star icon

4.4/5

star icon star icon star icon star icon

3.6/5

Kundeservice
 • Live chat
 • Telefon
 • E-post
 • 24/7
 • E-post
 • Telefon
 • Live chat
 • E-post
 • 24/7
Totalscore
star icon star icon star icon star icon star icon

4.8/5

star icon star icon star icon star icon star icon

4.6/5

star icon star icon star icon star icon star icon

4.2/5

Les vår Wix
anmeldelse
Les vår Webnode
anmeldelse
Les vår Squarespace
anmeldelse

Om Mats

Mats er utdannet interaksjonsdesigner og har erfaring som gründer, noe som vil si at han ikke bare er kresen når det kommer til design og brukervennlighet, men også effektivitet. Målet til Mats er derfor å klare å finne de løsningene som har gode muligheter for sømløse brukeropplevelser uten at de blir kronglete å jobbe med.