Hva er internett? Alt man trenger å vite

De aller fleste bruker internettet daglig, men kan ikke forklare hva internett egentlig er for noe. I denne guiden får du en introduksjon til hva internett er, og hva som skjer når du taster inn et domenenavn eller åpner en applikasjon. Gjennom denne artikkelen vil du få et glimt bak fasaden, og hva som egentlig knytter den digitale verden sammen.

Klar for å lære mer om internett? Les videre for en introduksjon nå!

Hva er internett?

Kort fortalt kan vi si at internettet er et nettverk av nettverk som gjør det mulig for ulike enheter å utveksle informasjon med hverandre. For det er nettopp det internett faktisk er. Det er også denne unike muligheten for hvem som helst til å utveksle informasjon på nett som gjør internett så verdifullt. 

Her kan hvem som helst koble seg til et nettverk for deretter å utveksle e-poster, kommunisere på chatterom, lese nyheter eller jobbe fra hjemmekontor. I tillegg kommer det globale nettverket som en utømmelig kilde til informasjon. Mange er avhengige av internettet for å starte en nettbutikk, eller drive virksomhet på andre måter.

Selv om de fleste ble introdusert til internett gjennom telefonlinjer og ADSL på slutten av 90-tallet, så kom de første nettverkene allerede på 50- og 60-tallet. Dette var gjerne nettverk med et spesielt formål som SABRE og AUTODIN I. Førstnevnte var et system for reservasjon av flybilletter, mens AUTODIN I var et forsvarssystem utviklet i USA. 

Imidlertid var det først på slutten av 60-tallet at vi så begynnelsen på det vi kjenner som internett i dag. Da så nemlig ARPANET dagens lys, og har lenge blitt ansett som det første åpne internettet i verden. Dette var et statlig system som lot brukere koble seg til ulike offentlige nettsider i USA. Det var også på dette nettverket at de første protokollene SMTP og FTP ble introdusert. 

SMTP – starten på e-post

SMTP var en av de første protokollene som ble introdusert på det nye internett. Forkortelsen står for Simple Mail Transer Protocol (SMPT) og danner grunnlaget for det vi i dag kjenner som e-post. Hensikten med denne protokollen var å la brukere kommunisere raskt og effektivt over internett, fremfor at man skulle bruke tradisjonelle telefonlinjer. 

FTP – de første filene

Etter hvert som internett ble utviklet dukket behovet med fildeling opp. I dag vil de fleste le av tanken på at det å sende en fil fra enhet til en annen var en revolusjonerende tanke, men på dette tidspunktet eksisterte verken Gmail eller Dropbox. Det var derfor behov for en protokoll som lot brukere sende større filer eller kommunikasjon som ikke kunne støttes av SMTP. Dette ble introduksjonen av FTP eller File Transfer Protocol – en teknologi som fortsatt i dag er sentral i hvordan vi bruker internett. 

Internett får fotfeste

Den spede begynnelsen av internett var et nettverk tilpasset utdanningsinstitusjoner og tekniske instanser. Det var derfor ført på slutten av 1990-tallet at internett for alvor fikk fotfeste. Her kan det være interessant å trekke frem det faktum at det tok 46 år før hele USA hadde tilgang på elektrisitet, men kun 7 år for internett å rulles ut til en tilsvarende tilgjengelighet. 

Her finnes det en rekke interessante statistikker, men det var faktisk Korea (sør) som først koblet hele sin befolkning til internett. Deretter fulgte USA og de nordiske landene som beste eksempler. Asia og sentraleuropeiske land fulgte etter, men med langt lavere hastighet

I dag kan det kanskje høres helt fremmed ut, men i 2005 hadde kun 10% av befolkningen i utviklingsland tilgang på internett. Tilsvarende var bare rundt 50% av Europa på nett og 70% av USA. Det har dermed skjedd mye med denne utviklingen de siste årene. 

Hvordan fungerer internett? 

Et viktig utgangspunkt for denne artikkelen er å illustrere hvordan internett egentlig fungerer. For som vi allerede har vært inne på, så har internett fått en viktig rolle i hverdagen vår. Ikke bare utveksler vi informasjon over nett gjennom ulike nettsider, men store deler av det vi foretar oss i hverdagen foregår på internett. 

Så hvordan fungerer egentlig dette enorme nettverket av datamaskiner, satellitter og personlige PC-er? Det skal vi se litt nærmere på nå. 

Din enhet på nett

Det første vi kan ta utgangspunkt i er den enheten vi selv benytter oss på nett. Denne kommer gjerne i form av et nettbrett, en PC eller en smarttelefon. For de fleste av oss er dette vår tilknytning til internett, men den er faktisk ikke på nett i det hele tatt. Høres det merkelig ut?

Lokale og offentlige nettverk

Det finnes nemlig to ulike typer internett som vi er borti ubevisst hver eneste dag. Disse deler vi inn i offentlige og private nettverk. Sistnevnte er gjerne det som kommer i form av vårt WiFi hjemme, internett på jobben eller internettet du kobler deg til på et hotell. Den andre typen internett er offentlige nettverk. Da snakker vi ikke om nettverk som eies av staten, men heller synlige nettverk som ligger på ulike servere ute i verden.

Lokale eller private nettverk, er første ledd når vi forsøker å koble oss på nett. Dette er nettverket som enheten vår er direkte koblet til, før tilkoblingen deretter går videre til din internettleverandør. Det beste eksemplet på dette er WiFi nettverket du finner i de fleste norske hjem. Selv om alle enheter er koblet på «mitt internett» så er de kun koblet til ruteren. Denne lager nemlig sitt eget nettverk internt i boligen din. 

Neste ledd i denne prosessen er ruteren din. Det er denne som fordeler IP-adresser til hver enhet, for deretter å sende data til internett leverandøren din. Deretter vil leverandøren (eksempelvis Telenor) sende data ut på det offentlige nettverket. Motta et svar på forespørselen din og sende dette i retur gjennom den samme kjeden. Forenklet kan vi derfor si at internett er lappet sammen på følgende måte:

  1. Du åpner en nettside på din smarttelefon. 
  2. Smarttelefonen din sender en forespørsel om adgang til nettsiden til ruteren din. 
  3. Denne ruteren sender deretter forespørselen videre gjennom til internettleverandør til serveren der nettsiden er lagret. 
  4. Om forespørselen godkjennes, så sender serveren data tilbake til internettleverandøren din. 
  5. Deretter går informasjonen tilbake til ditt private nettverk (ruteren) før ruteren deretter sender informasjonen til riktig enhet. 

Denne prosessen høres kanskje omfattende ut, og det er den uten tvil. Imidlertid tar det sjeldent mer enn noen få sekunder, og det er nettopp dette som er så utrolig imponerende med det hele. 

Oppsummert

Internett er uten tvil det de fleste av oss benytter mest gjennom hverdagen, men samtidig kan de færreste av oss forklare hvordan det fungerer. I denne artikkelen har vi derfor sett på noen tidlige eksempler på internett, samt hvordan det fungerer i praksis. 

Vi har også sett på hva som faktisk skjer når du skriver inn et domenenavn i nettleseren din før nettsiden åpner seg foran deg. Det er nettopp dette som har gjort konstruksjonen av internett så utrolig imponerende. En bedre forståelse for hvordan internett faktisk fungerer, vil også gi et innblikk i hvilken teknologisk utvikling som har skjedd med enhetene våre de siste årene. 

Om Mats

Mats er utdannet interaksjonsdesigner og har erfaring som gründer, noe som vil si at han ikke bare er kresen når det kommer til design og brukervennlighet, men også effektivitet. Målet til Mats er derfor å klare å finne de løsningene som har gode muligheter for sømløse brukeropplevelser uten at de blir kronglete å jobbe med.