Kultur og miljø

Det blir stadig mer fokus på et rettferdig og bærekraftig arbeidsliv, noe vi hos Nettsidelab også ønsker å bidra med. Derfor gjør vi vårt ytterste for å sikre rettighetene til alle våre ansatte. På denne siden vil du derfor kunne se noen av de viktigste tiltakene vi er stolt av i vår virksomhet. Dette er vår visjon om hvordan vi kan bidra til et bærekraftig, diversifisert og givende arbeidsliv. 

Vi streber etter å levere det beste innholdet for deg som ønsker å lage en nettside fra grunnen av, men dette krever at våre ansatte er komfortable med det de gjør. Dette innebærer å ta vare på alle våre ansatte best mulig, samt sikre at Nettsidelab er en attraktiv arbeidsgiver for mennesker av alle aldre, farger, entnisiter og seksualiteter. 

Her er noen av lovnadene vi gir våre ansatte for å sikre Nettsidelab sin kultur.

Lik lønn til alle

Ulik lønn har lenge vært en problemstilling i mange yrker, men dette er noe vi hos Nettsidelab ønsker å endre på. Derfor bidrar vi i kampen om likestilling gjennom lik lønn for alle ansatte i like roller. Vi kan ikke gjøre mye for å endre verden fra utsiden, men vi kan gjøre alt vi kan for å sikre likestilling blant våre egne ansatte. Som en viktig del av dette har Nettsidelab full åpenhet om lønnsnivåer og hva forskjellige roller i selskapet kan forvente. 

Karriereutvikling

En viktig del av det å tilby detaljert innhold til våre lesere er å ha de mest oppdaterte ansatte. Som en del av denne visjonen tilbyr vi derfor utdanningsmuligheter for alle våre ansatte. Vi har lansert flere programmer som skal tilby muligheter for videreutdanning, kursing og lignende til alle våre ansatte. Mange av våre skribenter innehar ulike lisenser, eller krever dette for å kunne gjøre en best mulig jobb. Derfor har vi utviklet et eget program med solide samarbeidspartnere for å styre ekspertisen de bruker hver gang det skrives artikler for våre lesere. 

Kultur 

Ingen skal føle seg utenfor i arbeidslivet og det er nettopp derfor Nettsidelab forsøker å være en inklusiv arbeidsplass. Vi har flere programmer for å sikre kulturell aksept blant våre ansatte og dermed sørge for at alle får en rettferdig tilgang til jobber. Som en del av dette er alle kulturelle feiringer velkommen på vårt redaksjonelle kontor. Ikke bare åpner dette for at alle kan være den de er, men det kan også by på spenning for andre ansatte.

Fleksibilitet

I et moderne samfunn er det viktig med en arbeidsplass som tilpasser seg de endringer dette bidrar til. Vi er klare over at en standard arbeidstid ikke passer for alle, og tilbyr derfor en fleksibilitet til alle våre ansatte. For at våre ansatte skal yte optimalt på jobb er det viktig at jobben ikke blir en byrde i hverdagen. Våre ansatte kan derfor selv styre sin arbeidstid slik det måtte passe i en ellers hektisk hverdag. Kanskje du må komme inn litt senere for å kunne levere i barnehagen, eller reise litt før? Som et moderne selskap er dette en lovnad Nettsidelab gir til sine ansatte for å sørge for en best mulig hverdag. 

Trygghet

Det er ikke bare viktig at alle kan føle seg sett på jobb, men også at man kan komme inn med god viten om at arbeidsplassen er trygge omgivelser. Derfor har vi klare retningslinjer for hvordan uenigheter og konflikter på arbeidsplassen skal håndteres. Vår HR avdeling deltar aktivt i bedriften og sørger for at alle kan føle seg komfortable, trygge og sett som en del av Nettsidelab sitt team. En del av dette er klare varslingskanaler for alle ansatte slik at man med sikkerhet kan melde fra om uønsket atferd, utfordringer eller konflikter som kan påvirke miljøet og de ansattes egne verdier. 

Etnisk diversifisering

Nettsidelab jobber aktivt for å eliminere rasisme i arbeidslivet og har klare visjoner om etnisk diversifisering på alle nivåer av organisasjonen vår. Dette handler om å gi plass til de beste talentene uavhengig av hvor man kommer fra eller hvilken vei i livet man har gått tidligere. Vi er sikre på at en etnisk diversifisert stab kan gi den beste innsikten, og dermed også sørge for å skape det beste innholdet for våre lesere.