Regler for nettbutikk: Det viktigste du burde vite enkelt forklart

Når du skal starte din egen nettbutikk er det vanlig å opprette et firma. Som regel vil det være snakk om et enkeltpersonsforetak, eller et aksjeselskap. Mange velger å gå for enkeltpersonsforetak i begynnelsen.

Ved å etablere en næringsvirksomhet, er det en rekke lover og regler som må følges. Du har også flere forpliktelser overfor kundene dine, og det er særlig forbrukervernet vi skal se nærmere på i denne artikkelen. Her er det greit å merke seg at all relevant informasjon er hentet fra Forbrukertilsynet, og du kan også finne mer utfyllende informasjon på deres hjemmesider hvis du ønsker å fordype deg ytterligere i temaet.

Hensikten med denne artikkelen er å gi en rask introduksjon av de viktigste punktene i lovgivningen. På denne måten vil nettbutikken din oppfyller de grunnleggende kravene for forsvarlig drift, samt at du vil slippe å havne på kanten med tilsynsmyndighetene. En annen grunn til at det er fordelaktig å følge disse punktene, er at det gir økt tillit fra forbrukerne når nettbutikken din fremstår så legitim og seriøs som mulig. Ved å ha denne kunnskapen i bakholdet når du skal lage nettsiden din, unngår du å gjøre feil som kan få større konsekvenser senere.

Klar for et raskt dykk i regler for nettbutikk? La oss komme i gang. 

Hvem er Forbrukertilsynet?

Forbrukertilsynet er den offentlige tilsynsmyndigheten som skal sørge for at forbrukervernlovgivningen overholdes hos nettbutikkene. Her vil man for eksempel se at avtalevilkår er lovlige, og at markedsføringen er i tråd med reglene som gjelder. De har også ansvaret for å løse konflikter mellom forbrukere og næringsdrivende i Norge. 

I forbindelse med rollen sin som tilsynsmyndighet, gir Forbrukertilsynet inngående informasjon om ulike problemstillinger og regler på nettsiden sine.

Nå som vi vet litt mer om hvem som står bak regler for nettbutikk i Norge, kan vi begynne å se på hvilke regler som gjelder for nettbutikker. Her er det viktig å merke seg at disse punktene i stor grad handler om forsvarlig drift og markedsføring. Det finnes flere regler som må overholdes, men disse går vi ikke nærmere inn på her.

Opplysningskrav til nettbutikker

Som eier av en nettbutikk er det en rekke krav til opplysninger som du plikter å oppfylle. Dette handler om å gi forbrukerne innblikk i hvem som står bak nettbutikken, og hvem de egentlig forhandler med. Du skal i tillegg tilby informasjon om ulike produkter og angrerett.

Det kan være lurt å se på andre nettbutikker, og hvordan de har valgt å løse opplysningsplikten. Noen har egne informasjonssider, mens andre gir relevant informasjon på produktsidene og i kassen. I mange tilfeller kan det være lurt å ha relevant informasjon flere steder, og sørge for at leseren har sett og forstått opplysningene de har fått. Det finnes flere gode nettbutikker på markedet, men husk å være litt kritisk til hvordan opplysningene blir gitt. Det er ikke sikkert at de oppfyller alle kravene.

Brudd på reglene som gjelder for nettbutikker kan få store konsekvenser for den samlede prisen av nettbutikken din, og hvor vellykket den er på sikt.

Nedenfor ser du mer om hva du må opplyse om i nettbutikken din. 

Varens eller tjenestens viktigste egenskaper

Når du driver nettbutikk, er du ansvarlig for å gi opplysninger om egenskaper ved tingene du selger som kan være utslagsgivende for forbrukeren. Her vil man for eksempel forvente å finne informasjon om produktene, og hvilke spesifikasjoner de har. En god tommelfingerregel kan være at alle opplysninger som kan ha innvirkning på avgjørelsen om kjøp burde inkluderes.

Det er mange nye nettbutikker som får problemer på dette punktet. Om du ikke har god nok informasjon på nettsiden din, kan dette få konsekvenser. Feilinformasjon eller “pynting på sannheten” kan også være en kilde til konflikt med kunder senere. En god nettside vil ha tilstrekkelig informasjon om produktene, og gi kundene riktige opplysninger.

Den næringsdrivendes identitet 

Det kreves at du gir informasjon om kunden handler av et aksjeselskap (AS) eller et enkeltpersonsforetak (ENK). I tillegg skal foretaksnavnet, organisasjonsnummeret, geografisk adresse, e-postadresse og telefon/Chat være lett tilgjengelig.

 • Her er det viktig å merke seg at foretaksnavn skal fremkomme. Dette er ikke navnet på nettbutikken, men navnet på selskapet som står bak nettbutikken. 

Samlet pris

I Norge skal alle priser oppgitt i nettbutikken være såkalt samlet pris. Dette innebærer at alle priser skal være inkludert offentlige avgifter og omkostninger som knyttes til bestillingen. Eneste unntaket på denne regelen kan være frakt hvis selskapet tilbyr flere alternative løsninger for frakten. Om mulig skal det være oppgitt et standardbeløp for frakt så langt det lar seg gjøre. Eventuelt bør nettsiden ha et eget punkt for frakt og kostnader knyttet til dette lett tilgjengelig for kundene. 

En løsning mange nettbutikker velger, er å tilby en fast pris på frakten på alle ordre. Ved bestillinger over en gitt sum, for eksempel 1000 kroner, gis det ofte fri frakt. De fleste kundene får et dårlig inntrykk av nettsiden om det er vanskelig å forstå prisen på frakten og bestillingen. Her er det lett at kunden velger en annen leverandør med bedre utarbeidet nettside.

Betaling, levering og reklamasjon på varer

Et annet punkt som er viktig for deg som skal drive en nettbutikk i Norge, er informasjonsplikten knyttet til betaling, levering og reklamasjon. Her bør det komme tydelig frem hvilke betalingsmetoder som er tilgjengelig på nettsiden din (eksempelvis Vipps, Mastercard, PayPal osv), hvordan levering av varer vil foregå etter at bestillingen er gjennomført, og hvordan reklamasjon på defekte varer kan gjøres. 

Angrerett

Selv om nettbutikker primært har sin virksomhet digitalt, er det en sentral forskjell. Kunden kan nemlig angre på kjøpet i de fleste tilfeller innen en periode på 14 dager. Det finnes noen unntak, blant annet for noen typer varer og tjenester.

For deg som driver nettbutikk betyr dette at du må informere om hva som gjelder for de ulike varene i sortimentet. Du er også pliktig til å tilgjengeliggjøre et angrerettskjema for kundene i butikken din. Dette kan enten sendes ut som e-post, eller være nedlastbart på siden deres.

Varighet og bindingstid

Skal du selge tjenester eller varer som inkluderer et abonnement eller bindingstid, må dette opplyses om i forkant. Dette er festet i markedsføringsloven og er derfor opplysningspliktig. Opplysninger om varighet og bindingstid gjelder også for eventuelle “velkomsttilbud” og lignende som kan utløse et løpende abonnement. Det finnes også annen relevant informasjon om abonnementet som kundene burde opplyses om. Slik informasjon kan for eksempel være om frakten blir dyrere etter at velkomsttilbudet er over, oppsigelsestider på abonnementet, og lignende.  

Oppsummering

Det kan være spennende å lansere sin egen nettbutikk, men det er viktig at det gjøres riktig. Her kan det være mye å sette seg inn i, og vi har derfor valgt å trekke frem noen av de viktigste punktene for deg som ønsker å lykkes med egen nettbutikk. Imidlertid er det viktig å merke seg at dette kun er et utdrag av et større lovverk, noe som betyr at du bør sikre deg i henhold til egen virksomhet. Skulle du være i tvil om hva som gjelder dine produkter eller nettbutikk, så bør du rådføre deg med juridisk ekspertise eller næringslivsorganisasjoner.

3 av 3
flag Mest populær
Wix
Shopify
Squarespace
Prøv Wix Prøv Shopify Prøv Squarespace
Pris fra Gratis $29 $16
Nettbutikkløsning Ja Ja Ja
Brukervennlighet
star icon star icon star icon star icon star icon

4.9/5

star icon star icon star icon star icon star icon

4.4/5

star icon star icon star icon star icon star icon

4.5/5

Designmuligheter
star icon star icon star icon star icon star icon

4.7/5

star icon star icon star icon star icon star icon

4.9/5

star icon star icon star icon star icon

3.6/5

Kundeservice
 • Live chat
 • E-post
 • Telefon
 • 24/7
 • Live chat
 • Telefon
 • E-post
 • 24/7
 • Live chat
 • E-post
 • 24/7
Totalscore
star icon star icon star icon star icon star icon

4.8/5

star icon star icon star icon star icon star icon

4.7/5

star icon star icon star icon star icon star icon

4.2/5

Les vår Wix
anmeldelse
Les vår Shopify
anmeldelse
Les vår Squarespace
anmeldelse

Om Mats

Mats er utdannet interaksjonsdesigner og har erfaring som gründer, noe som vil si at han ikke bare er kresen når det kommer til design og brukervennlighet, men også effektivitet. Målet til Mats er derfor å klare å finne de løsningene som har gode muligheter for sømløse brukeropplevelser uten at de blir kronglete å jobbe med.