Regler for nettbutikk: Det viktigste du burde vite enkelt forklart

Når du skal lansere din egen nettbutikk vil du plutselig bli regnet som selvstendig næringsdrivende, og må derfor etterfølge de lover og regler som gjelder for virksomheten din. Her er forbrukervern lovgivningen blant de mest sentrale hva angår en nettbutikk. Vi skal derfor se nærmere på noen av de viktigste punktene som kommer frem av denne. Her er det greit å merke seg at all relevant informasjon er hentet fra Forbrukertilsynet, og du kan også finne mer utfyllende informasjon på deres hjemmesider dersom du ønsker å fordype deg ytterligere.

Hensikten med denne artikkelen er derimot å gi en rask introduksjon til de viktigste punktene i lovgivningen. Dette vil forsikre at nettbutikken din oppfyller de grunnleggende kravene for forsvarlig drift, samt at du vil slippe å havne på kanten med tilsynsmyndigheter. En annen grunn til at det er fordelaktig å følge disse punktene – er at det gir økt tillit fra forbrukerne når nettbutikken din fremstår så legitim og seriøs som mulig. Denne artikkelen kan derfor være ekstra hjelpsom for nyetablerte nettbutikker som ikke er sikker på hva de må innfri av informasjon og forpliktelser. 

Klar for et raskt dykk i regler for nettbutikk? La oss komme i gang. 

Hvem er Forbrukertilsynet?

Det første du vil legge merke til er at regler for nettbutikk er fremstilt av Forbrukertilsynet, og ikke bare i norske lovverk. Da vil det være naturlig å stille seg spørsmål om hvem Forbrukertilsynet er, samt hvorfor man trenger å høre på dem. Forbrukertilsynet er en offentlig tilsynsmyndighet som fører tilsyn med markedsføring og avtalevilkår, samt håndhever forbrukervern lovgivning. De har også ansvar for tvisteløsning mellom forbrukere og næringsdrivende i Norge. 

Nå som vi vet litt mer om hvem som står bak regler for nettbutikk i Norge, kan vi begynne å se på hva du bør passe deg for når du skal drifte en nettbutikk. Her er det viktig å merke seg at disse punktene i stor grad handler om forsvarlig drift og markedsføring. I tillegg til disse må du sørge for at selskapet ditt følger aksjeloven og andre aktuelle lovverk avhengig av hvordan selskapet ditt er registrert. Imidlertid faller dette utenfor perspektivet til denne introduksjonen, så her kan det være lurt å rådføre seg med næringslivsorganisasjoner eller lignende organer. 

Opplysningskrav til nettbutikker

Som eier av en nettbutikk er det en rekke opplysningskrav du er pliktig til å oppfylle. Dette handler om å gi forbrukerne innblikk i hvem som står bak en nettbutikk, samt hvem de egentlig forhandler med. Du skal i tillegg tilby informasjon om ulike produkter og angrerett som er knyttet til den virksomheten du bedriver. Nedenfor ser du mer om hva du må opplyse om i nettbutikken din. 

Varens eller tjenestens viktigste egenskaper

Dette er kanskje et vanskelig punkt å beskrive godt, men du er faktisk pliktig til å opplyse om egenskaper som kan være utslagsgivende for beslutningen til forbrukere. Det beste eksemplet på dette er en informativ og saklig produktbeskrivelse i nettbutikken din der du gir en introduksjon til produktet. I følge tilsynsmyndigheter er dette ofte et punkt nye nettbutikker får avvik på da produktene funnet i nettbutikken ikke har tilstrekkelig informasjon tilgjengelig. 

Den næringsdrivendes identitet 

Hvem står egentlig bak nettbutikken? I Norge skal det være lett tilgjengelig informasjon om hvems om står bak en nettbutikk. Dersom dette er et aksjeselskap (AS) eller enkeltpersonforetak (ENK) så skal foretaksnavn, organisasjonsnummer, geografisk adresse, e-postadresse og telefon/Chat være lett tilgjengelig. Her er det viktig å merke seg at foretaksnavn skal fremkomme – da er det ikke snakk om navn på nettbutikken, men navn på selskapet bak nettbutikken. 

Samlet pris

I Norge skal alle priser oppgitt i en nettbutikk være såkalt samlet pris. Dette innebærer at alle priser skal være inkludert offentlige avgifter og omkostninger som knyttes til bestillingen. Eneste unntak på dette kan være frakt dersom selskapet tilbyr flere alternativer for frakt. Om mulig skal det være oppgitt et standardbeløp for frakt så langt dette lar seg gjøre. Eventuelt bør nettsiden ha et eget punkt for frakt og kostnader knyttet til dette lett tilgjengelig for kundene. 

Betaling, levering og reklamasjon på varer

Et annet punkt som er viktig for deg som skal drive en nettbutikk i Norge er informasjonsplikten knyttet til betaling, levering og reklamasjon. Her bør det fremkomme hvilke betalingsmetoder som er tilgjengelig på nettsiden din (eksempelvis Vipps, Mastercard, PayPal osv), hvordan levering av varer vil foregå etter bestilling er gjennomført, samt hvordan reklamasjon på defekte varer kan gjøres. 

Angrerett

Selv om nettbutikker primært har sin virksomhet digitalt, så har de samme plikt til å tilby angrerett som fysiske butikker har. I de fleste tilfeller vil dette være 14 dager, men noen unntak for regelen finnes. For deg som drifter en nettbutikk betyr dette at du må informere om hva som gjelder ulike varer i ditt sortiment. Du er også pliktig til å tilgjengeliggjøre et angrerettskjema for kundene i butikken din. Dette kan enten sendes ut som e-post, eller være nedlastbart på siden deres. Skulle dette være vanskelig kan man henvise til Forbrukertilsynet sine nettsider der dette kan lastes ned. 

Varighet og bindetid

Skal du selge tjenester eller varer som inkluderer et abonnement eller bindetid, så må dette opplyses om i forkant. Dette er festet i markedsføringsloven og er derfor opplysningspliktig. Dette gjelder også for eventuelle “velkomsttilbud” og lignende som kan utløse et løpende abonnement. Dersom dette er tilfellet skal det klart fremkomme, samt det skal opplyses om bindingstid, løpetid og annen relevant informasjon. 

Oppsummering

Det kan være spennende å lansere sin egen nettbutikk, men det er viktig at det gjøres riktig. Her kan det være mye å sette seg inn i, og vi har derfor valgt å trekke frem noen av de viktigste punktene for deg som skal lage en egen nettbutikk. Imidlertid er det viktig å merke seg at dette kun er et utdrag av et større lovverk, noe som betyr at du bør sikre deg i henhold til egen virksomhet. Skulle du være i tvil om hva som gjelder dine produkter eller nettbutikk, så bør du rådføre deg med juridisk ekspertise eller næringslivsorganisasjoner. 

Om Mats

Mats er utdannet interaksjonsdesigner og har erfaring som gründer, noe som vil si at han ikke bare er kresen når det kommer til design og brukervennlighet, men også effektivitet. Målet til Mats er derfor å klare å finne de løsningene som har gode muligheter for sømløse brukeropplevelser uten at de blir kronglete å jobbe med.